KUMPULAN MAKALAH, SKRIPSI, & TIPS DAN TRIK

Download Kumpulan Makalah Gratis, Kumpulan Skripsi Gratis, Kumpulan Proposal Skripsi Gratis, Kumpulan Paper Gratis, Kumpulan Kliping Gratis, Kumpulan Makalah Pendidikan, Kumpulan Makalah Teknik Informatika, Kumpulan Makalah Sosiologi, Kumpulan Makalah Ekonomi, Kumpulan Makalah Ilmu Pengetahuan

Download Kumpulan Makalah Gratis, Kumpulan Skripsi Gratis, Kumpulan Proposal Skripsi Gratis, Kumpulan Paper Gratis, Kumpulan Kliping Gratis, Kumpulan Makalah Pendidikan, Kumpulan Makalah Teknik Informatika, Kumpulan Makalah Sosiologi, Kumpulan Makalah Ekonomi, Kumpulan Makalah Ilmu Pengetahuan

PENGERTIAN JABARIYAH DAN QODARIYAH SERTA ASAL USULNYA


A.    PENGERTIAN JABARIYAH
1.      Asal-usul pertumbuhan jabariyah
            Jabariyah berasal dari   jabara artinya memaksa, artinya jabar itu memaksa kita untuk melakukan sesuatu, misalnya Allah itu memiliki sifat al-jabar (dalam bentuk mubhalagoh) artinya Allah maha memaksa adapun asal usul jabariyah itu pertama kali diperkenalkan oleh ja’d bin dirham lemudian disebarkan oleh shofwan dari hurasan. Adapun perkembangan aljabar jika dikembangkan oleh tokoh lainya, misalnya al-khusali bin Muhammad An-Najjar dan ja’d bin dirarr.
            Adapun al-jabar  para ahli sejarah pemikiran pengkaji melalui geokultural bangsa arab. Mereka menggambar bahwa kehidupan bangsa arab yang di kunkum (dikelilingin)  oleh gunung pasir sahara memberikan pengaruh besar kedalam cara hidup.
B.     QODARIYAH            
1.      Asal usul kemunduran qodariyah
Qodariyah berasal dari bahasa arab, yaitu qodara yang artinya yaitu kemampuan dan kekuatan menurut terminologi, qodariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak interversi oleh tuhan.
Narun nasution menegaskan bahwa kaum qodariyah berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah kekuatan untuk melaksanan kehendaknya. Kapan qodariyah muncul dan siapa dan siapa tokoh-tokohnya? merupakan tema yang masih didekatkan menurut ahmat amin adalah ahli teologi yang mengatakan bahwa qodariyah pertama kali memunculkan ma’had al-jauhari dan ghailah al-dimasyqi.
2.      Doktri-doktrin qodriyah
Harun nasution menjelaskan pendapat ghafran tentang doktrin qodariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan perbuatanya.
Dapat dipahami bahwa doktrin qodariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkahlaku  manusia dilakukan atas kehendaknya atas kehendaknya sendiri.

3.      Para pemuka jabariyah dan doktrin-doktrinya.
Menurut asy-syahratsani,jabariyah.
ekstim adalah pendapatnya bahwa segalanya perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari dirinya sendiri. Diantara pemuka jabariyah ekstrim adalah berikut inia.
a.       Jahnm bin shofwan
sebagai seorang penganut dan dan penyabar faham jabariyah, banyak usah yang dilakukan zahm yang terbesar berbagai tempat seperti seperti tirmidz dan baik.
            Pendapt john yang berkaitan dengan persoalan teknologi adalah sebagai berikut :
  1. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa
  2. Surga dan neraka tidak kekal kecuali Allah
  3. Iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati.
  4. kalam tuhan adalah makhluk
b.      Ja’d bin dirham.
Doktrin pokok ja’d secara umum sama dengan fikiran john, al-gharaby menjelaskan sebagai berikut.
  1. al-qur’an itu adalah mahluk
  2. allah tidak mempunyai sifat yang serupa dan makhluk
  3. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya.

Taggapan

            Setuju bahwa pada dasarnya segalanya tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Dan manusia mempunyai kewenagan untuk melakukan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat ia berhak mendapat pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang di perbuatnya.
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Kumpulan Makalah / Pendidikan Islam dengan judul PENGERTIAN JABARIYAH DAN QODARIYAH SERTA ASAL USULNYA. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://paper-makalah.blogspot.com/2011/01/pengertian-jabariyah-dan-qodariyah.html. Terima kasih!
Ditulis oleh: Udien bae -

Belum ada komentar untuk "PENGERTIAN JABARIYAH DAN QODARIYAH SERTA ASAL USULNYA"

Post a Comment

TULIS DISINI....